Monday, September 12, 2011

SRI MAHALAXMI SUKTAM

DHANALAXMI MATA   


 NITYAM SAA PADMA HASTA BASATU MAMA GRIHE
              SARBAMANGLYA JUKTA
SHRILAXMI BARA LAXIM CHA PRASONNA BHABA SARBADA
 
          SRI MAHALAXMI SUKTAM
                   

PADMANANE PADMAURU PADMAKSHI PADMASAMBHABE

TANME BHAJASI PADMAKSHIYEN
   SOUKHYAM LABHAMMYAHAM

ASHWADAAI GODAAI DHANADAAI
MAHADHANE
DHANAM ME JUSHATAM DEVI
SARBO KAMANSCHA DEHI ME

PUTRAPOUTRAM DHANAM DHANYAM
HASTASHWADI GABORATHAM
PROJANAM BHABASI MATA
AYUSHMANTAM KAROTU MAM

DHANAM AGNI DHANAM BAAYU
DHAM SURYO DHANAM BASU
DHANAM INDRA BRIHASPATI
BARUNAM DHANAMANTU ME

BEINATEYA SOMAM PIBO
SOMAM PIBATU BRITRAHA
SOMAN DHANSYA SOMINO
MAJHYAM DADATU SOMINAH

SARASIJANILAYE SAROJHASTE
DHABALATARAM SHUKAGANDHA
MALYASHOBHE….BHAGABATI
HARIBALLABHE MANOGGYE
TRIBHUBANA BHUTIKARI
PRASIDA MAJHYAM

VISHNUPATNIM KHAMAM DEVIM 
MADHABIM MADHABAPRYIAM
VISHNUM PRYASAKHIM DEVIM
NAMAMI ACHYUTA BALLABHAM

MAHALAXMYEE CHA BIDMAHE
VISHNUPATNOI CHA DHIMOHI
TANNO LAXMI PRACHODAYAT

PADMANANE PADMINI PADMAPATRE PADMAPRIYE
PADMADALAYATKSHI
VISHWAPRIYE VISHNU-MANA-ANUKULE TAD PADAPADAM MAYEE SANNIDHATSA

 RINOROGADI DARIDRAYAM
PAPANCHA APAMRITYU BA
BHAO SHOKA MANASTAPA
NASHYANTU MAMA SARBODA
JAI LAXMI MATA      SUKHA SAMPAD DATA

1 comment:

  1. nice post! mahalakshmi stotram is one of the most powerful mantras that shows immediate effect to a person's life when chanted with devotion in favour of Goddess Lakshmi.

    ReplyDelete